Conferencias e Accións Formativas de Innovación Docente

Sala de Videoconferencias, Biblioteca Central Campus de Vigo - Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende)


Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade I (Parte I)

19/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade I (Parte II)

19/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade II (Parte I)

20/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade II (Parte II)

20/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade III (Parte I)

21/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Avaliación da Aprendizaxe dos Estudantes na Universidade III (Parte II)

21/04/2005
Felipe Trillo Alonso
Decano da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de Compostela

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES I (Parte I)

11/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES I (Parte II)

11/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES II (Parte I)

11/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES II (Parte II)

11/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES III (Parte I)

12/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA

Modelo de Profesionalización Docente na Universidade de Alacante / EEES III (Parte II)

12/05/2005
Vicente Carrasco Embuena
Instituto de Ciencias da Educación da UA
M. Ángeles Martínez Ruiz
Instituto de Ciencias da Educación da UA