7. A razón é superior á linguaxe 2 de feb. de 2016

Visto 2721 veces

7. A razón é superior á linguaxe

Respóndese a unha serie de cuestións sobre Teoría da Literatura, desde os orzamentos do Materialismo Filosófico de Gustavo Bo, sobre o Racionalismo da Literatura. Que a linguaxe sexa racional non quere dicir que a Razón sexa soa Linguaxe. Nin sequera que poida reducirse a Linguaxe. A Literatura esixe sempre interpretacións racionais, porque é unha construción humana, que brota sempre do racionalismo humano. Non cabe, ademais, reducir a literatura a pura linguaxe. Tampouco a Razón pode reducirse a Linguaxe. A razón é superior e irredutible á linguaxe. Seres humanos que falan linguaxes diferentes poden comprenderse perfectamente se comparten criterios racionais.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo