13. Cando e por que a literatura divórciase da relixión? 26 de feb. de 2016

Visto 3792 veces

13. Cando e por que a literatura divórciase da relixión?

A Literatura é unha trampa para quen non sabe razoar. A Relixión, con todo, esixe, como as ideoloxías, ou ben non razoar, ou ben razoar de forma acrítica. A Literatura divórciase da Relixión cando, seducida pola Razón, opta por despregarse xenealóxica e historicamente como resultado do racionalismo humano. E, sobre todo, cando a Literatura converte aos deuses en ficcións literarias. A partir dese momento a Relixión converte á Literatura nunha materia moralmente intolerable.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo