10. Que son as «Teorías literarias ablativas»? 4 de feb. de 2016

Visto 3125 veces

10. Que son as «Teorías literarias ablativas»?

Exponse neste vídeo unha crítica contra as teorías literarias ablativas, que amputan ou cernan materiais literarios (autor, obra, lector ou intérprete ou transductor). Respóndese a unha serie de cuestións expostas ao redor da ablación literaria, sobre os límites e recortes que as ideoloxías impoñen á Ciencia da Literatura, isto é, á Teoría da Literatura.

Jesús G. Maestro
Profesor na Facultade de Filoloxía e Traducción da Uvigo