Unidade psico-física 03/06/2008

Visto 9476 veces

Unidade psico-física

Este curso esta derigido para capacitar ó profesor para adquirir actitudes emocionales funcionais que lle permitan integrar a asunción dos novos roles que require o EEES. Capacidade para afrontar o estrés e ansiedad no proceso de ensino e aprendizaxe desde a funcionalidad emocional, sentíndose competente para detectar problemas emocionais que repercuten nas actitudes.

José Vicente Novegil Souto
Responsable Área Calidade, Departamento de Estatística - UVigo