IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade. 2009

Área de Fomación e Innovación Educativa

Presentación da IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (2' 29'')  |  Visto: 3964 veces
Ponente: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo

Aplicación practica das tecnoloxías audiovisuais en rede para a docencia dunha materia regrada de Enxeñaría Industrial

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 08'')  |  Visto: 4275 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ponente: José Ignacio Armesto Quiroga
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidade de Vigo

Docencia virtual dun curso de mestrado sobre a plataforma Moodle.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 33'')  |  Visto: 4369 veces
Ponente: Antonio Carvajal-Rodriguez
Bioloxía, Universidade de Vigo

A ensinanza do Common Law dende unha perspectiva integradora e colaboradora.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (9' 25'')  |  Visto: 4353 veces
Ponente: María José Bravo Bosch
Profesora titular de Dereito Romano, Universidade de Vigo

Se creamos unha páxina web en inglés seguindo as instruccións do profe de Inglés teriamos que rematar aprendendo inglés e algo máis tamén !

Descrición dunha actividade na aula do ano 2008/2009. Derradeiro primeiro ano de Filoloxía Inglesa.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (7' 28'')  |  Visto: 4627 veces
Ponente: Eduardo Xosé Varela Bravo
Profesor, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (6' 16'')  |  Visto: 4259 veces

Xogo de rol. Responsabilidade administrativa.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 18'')  |  Visto: 4649 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ponente: Rafael Fernández Acevedo
Profesor, Universidade de Vigo

3 MINUTOS, 3 NOTICIAS.

Unha experiencia en busca do aprendizaxe significativa e a formación de profesionais reflexivos na materia Fundamentos de fisioterapia.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 37'')  |  Visto: 5042 veces
Ponente: Berta Paz Lourido
Profesora, Universidade de Vigo

Boloña e profesores universitarios como propiciadores do cambio de paradigma necesario para a sociedade do século XXI.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (11' 49'')  |  Visto: 3889 veces
Ponente: Xulio Fernández Hermida
Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións, Universidade de Vigo

Implantación dun proceso de avaliación continua cunha plataforma de telensino.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 05'')  |  Visto: 4694 veces
Ponente: Pedro Comesaña Alfaro
Profesor do Dpto. de Teoria e Sinal, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (3' 50'')  |  Visto: 3537 veces

É posible unha docencia integramente virtula ?

O caso do Título Propio en Información Técnica do Medicamento.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 47'')  |  Visto: 4136 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ponente: Inés Iglesias Canle
Decana da Facultade de Dereito, Universidade de Vigo

Modelado do ciclo de carbono mediante o programa 'STELLA'.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 33'')  |  Visto: 5052 veces
Ponente: Emilio Marañón
Profesor, Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de Vigo

Experiencias docentes con mundos virtuais.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 16'')  |  Visto: 3734 veces
Ponente: Enrique Barreiro Alonso
Director da Escola Superior de Enxeñería Informática, Universidade de Vigo

Xogo de repaso e autoavaliación do alumnado ( e do labor docente do profesor/a ).

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 52'')  |  Visto: 3851 veces
Ponente: Roberto Bustillo Bolado
Profesor Titular de Dereito Administrativo, Facultade de Dereito

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 20'')  |  Visto: 3567 veces

Copenhagen 2.0.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 38'')  |  Visto: 3517 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ponente: Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor departamento Matemáticas, Universidade de Vigo

O ensino de materias de ámbito fiscal nas titulacións do ámbito xurídico-social.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 50'')  |  Visto: 3345 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo

Posibilidades didácticas da plataforma Moodle na materia de Educación especial de Psicopedaxía.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 54'')  |  Visto: 4447 veces
Ponente: Alberto José Barreira Arias
Profesor, Universidade de Vigo
Ponente: José Antonio Sarmiento Campos
Profesor, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (5' 27'')  |  Visto: 3732 veces

A docencia en Dereito procesual a través da práctica forense

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 46'')  |  Visto: 4285 veces
Profesor Titular no Departamento de Economía Aplicada. Grupo XENE de investigación, Universidade de Vigo
Ponente: Inés Iglesias Canle
Decana da Facultade de Dereito, Universidade de Vigo

Un exercicio de sistematización de erros e corrección de traballos do alumnado: Markin v4.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (12' 03'')  |  Visto: 4517 veces
Ponente: Javier Pérez Guerra
Profesor do departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana. Coordinador institucional ISEP na UVigo, Universidade de Vigo

Materias multidisciplinares no EEES.

Procesos espazo tempo, 2008/2009: proposta, seguemento e análise dun exercicio de carácter non presencial.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (13' 24'')  |  Visto: 4157 veces
Presenta: José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Ponente: Juan Carlos Meana
Vitoria, 1964. Artista e profesor no Departamento de Pintura, Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo

Uso didáctico das actividades manipulativas: aprendizaxe do profesorado universitario.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (12' 21'')  |  Visto: 5131 veces
Ponente: José Benito Vázquez Dorrío
Director (2013-2016) da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas, Universidade de Vigo

Flexibilidade metodolóxica en materias de libre elección; motivacións no alumno, matrícula necesaria e incorporación de coñecementos ao currículo.

Experiencias en ADE, Telecomunicacións, Industriais e Ciencias do Mar.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 32'')  |  Visto: 4446 veces
Ponente: Francisco Javier Sánchez Sellero
Profesor do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing , Univesidade de Vigo

Unha experiencia de análise do significado e aplicación de competencias científicas.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 39'')  |  Visto: 3745 veces
Ponente: María M. Álvarez Lires
Profesora da Área de Didáctica das Ciencias Experimentais, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (4' 33'')  |  Visto: 3923 veces

Factores do éxito nos estudos de bioloxía na Universidade de Vigo.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 25'')  |  Visto: 4532 veces
Ponente: Antonio Palanca
Profesor na Facultade de Bioloxía, Universidade de Vigo

Introdución á aprendizaxe informal semidirixido.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (24' 14'')  |  Visto: 4745 veces
Ponente: José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo

Autoavaliación versus avaliación externa nos sistemas de avaliación continua dos alumnos.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (17' 26'')  |  Visto: 4965 veces
Ponente: Miguel Rodríguez Méndez
Profesor, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (9' 18'')  |  Visto: 4218 veces

Utilización de foros virtuais como ferramentas de aprendizaxe.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 04'')  |  Visto: 4585 veces
Presenta: José Carlos López Ardao
Director do Dpto. Enxeñería Telemática, Universidade de Vigo
Ponente: Mª. Isabel Cal Bouzada
Profesora do dpto. de economía aplicada da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo

A estratexia de "dous profesores por aula" nos cursos de extensión e complementarios da Universidade de Vigo.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 25'')  |  Visto: 5123 veces
Ponente: Paulino Alegre Fidalgo
Enxeñeiro do deprtamento de Diseño na Enxeñería, Universidade de Vgo
Ponente: Alberto Comesaña Campos
Profesor del Centro universitario de la Defensa ENM Marín adscrito a la Universidad de Vigo

Aplicación de técnicas de e-learning para o ensino de electrónica de potencia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 35'')  |  Visto: 4830 veces
Ponente: Jorge Marcos Acevedo
Profesor do departamento de elecrónica da ETSET, Universidade de Vigo

Potencialidades e problemáticas da "creación de coñecementos" por parte dos alumnos en primeiro curso de novos graos; unha experiencia en ADE.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 40'')  |  Visto: 3814 veces
Ponente: Francisco Javier Sánchez Sellero
Profesor do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing , Univesidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (8' 11'')  |  Visto: 3318 veces

Presentación da IV Xornada de Innovación Educativa na Universidade

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (3' 24'')  |  Visto: 3978 veces
Ponente: Luis Anido Rifón
Director da Área de Innovación Educativa, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade. Universidade de Vigo

A (auto) avaliación na docencia da interpretación consecutiva como axuda á aprendizaxe.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 32'')  |  Visto: 4180 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Ponente: Lara Domínguez Araújo
Profesora. Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo

Experiencia en docencia virtual: "Equipo Investigación Grímpola".

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 12'')  |  Visto: 4274 veces
Ponente: Mª José Cabaleiro Casal
Profesora do Dpto. de Economa Financiera e Contabilidade, Universidade de Vigo

Plataformas educativas como ferramenta de avaliación nun contorno universitario.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 59'')  |  Visto: 4412 veces
Ponente: Amparo Rodríguez Damián
Profesora da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 26'')  |  Visto: 4168 veces

A importación do emprego de material audiovisual para impartir clases sobre comunicación política.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 41'')  |  Visto: 3902 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Ponente: Silvia García Mirón
Profesora, Universidade de Vigo

Implicación do alumno na súa aprendizaxe a través do Foro de actualidade xurídica.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 12'')  |  Visto: 3952 veces
Ponente: Mª. Dolores Fernández Fustes
Profesora, Universidade de Vigo

O traballo de fin de grao en Fisioterapia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (5' 28'')  |  Visto: 5606 veces
Ponente: Manuel Gutiérrez Nieto
Director da Escola Universitaria de Fisioterapia, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (2' 58'')  |  Visto: 4058 veces

Coordinación de materias. Desenvolvemento de habilidades baseadas en competencias a través da práctica.

O caso da Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo). Experiencia entre Estratexias e Produción publicitaria en tv.
11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (10' 06'')  |  Visto: 4424 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Ponente: Paulino Pérez Feijoo
Profesor, Universidade de Vigo

Proxectos de arte de acción no novo Grao de Belas Artes.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (6' 58'')  |  Visto: 4622 veces
Ponente: Carlos Tejo Veloso
Profesor, Universidade de Vigo

Valoración do ambiente de aprendizaxe no laboratorio de materias.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 17'')  |  Visto: 5017 veces
Ponente: Manuel Vidal López
Profesor da Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, Universidade de Vigo

Os contornos personais de aprendizaxe na coordinación de materias.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (11' 52'')  |  Visto: 4324 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Ponente: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo

Avaliación a través de probas de seguemento.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 56'')  |  Visto: 5224 veces
Ponente: Mª. Eva Diz Comesaña
Profesora do Dpto. de Organización de Empresas e Marketing, Universidade de Vigo

Adquisición de competencias en interpretación consecutiva.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (14' 40'')  |  Visto: 4603 veces
Ponente: Maribel del Pozo Triviño
Profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo

Compartindo experiencias de educación sexual na rede: o blog "Psicosexualidadourense" como lugar de encontro para la formación integral da sexualidade.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 01'')  |  Visto: 4636 veces
Ponente: María Lameiras Fernández
Profesora de Psicología Clínica, Universidade de Vigo
Ponente: María Victoria Carrera Fernández
Facultade de Ciencias da Educación Ourense
Ponente: Juan Rubén Fernández Fernández
Facultad de Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Galego  (1' 41'')  |  Visto: 4600 veces

A aprendizaxe colaboradora na materia Movemento funcional en Fisioterapia.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 04'')  |  Visto: 6805 veces
Presenta: Vicente Novegil Souto
Profesor do Departamento de Estadística, Universidade de Vigo
Ponente: Mercedes Soto González
Profesora, Universidade de Vigo

Novos retos docentes no EEES: espertando a vocación científica con preguntas e proxectos de iniciación á investigación en Fisioloxía vexetal

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (15' 43'')  |  Visto: 3243 veces
Ponente: Nuria Pedrol
Investigadora Parga Pondal, Universidade de Vigo

A importancia do emprego de material audiovisual para impartir clases sobre comunicación política

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 52'')  |  Visto: 3954 veces
Ponente: Eva María Lantarón Caeiro
Subdirectora da E.U de Fisiotrearapia, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 07'')  |  Visto: 3946 veces

Internet e as plataformas de teledoncencia: un novo modelo de aprendizaxe

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 04'')  |  Visto: 4421 veces
Ponente: José Ayude Vázquez
Profesor da E.S. de Ingeniería Informática, Universidade de Vigo

SimuMANET: experiencia sobre o uso do software libre para a realización de proxectos fin de carreira

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (9' 14'')  |  Visto: 4029 veces
Ponente: Rafael Asorey Cacheda
Profesor asociado da ETSE de Telecomunicación, Universidade de Vigo

O portafolio electrónico como instrumento para a avaliación de competencias

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 05'')  |  Visto: 4238 veces
Ponente: Manuela Raposo Rivas
Profesora Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Integración de alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo na Universidade de Vigo

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (7' 42'')  |  Visto: 4889 veces
Ponente: Nuria Diéguez García
Profesora de pedagogía terapeutica, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 21'')  |  Visto: 3270 veces

Interacción didáctica con metodoloxías activas en Organización de Empresas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 11'')  |  Visto: 4863 veces
Ponente: Pedro Sánchez Sellero
Profesor del dpto. de economía y dirección de empresas, Universidade de Vigo

Uso didáctico e complementario das redes sociais de internet na materia de Deportes de adversario na Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (6' 34'')  |  Visto: 4489 veces
Ponente: Adrián Paz Franco
Alumno de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Universidade de Vigo

Valoración dos traballos de investigación realizados en pequenos grupos por estudantes de 2º de Maxisterio

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (8' 33'')  |  Visto: 4114 veces
Ponente: Miguel A. Yebra Ferro
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (3' 06'')  |  Visto: 3847 veces

A rúbrica na titorización de traballos en grupo: opinións e valoracións.

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (10' 59'')  |  Visto: 4367 veces
Ponente: Esther Martínez Figueira
Profesor Facultade Ciencias da Educación, Universidade de Vigo

Eficacia da aprendizaxe cooperativa e por tarefas: experiencia nunha materia adaptada ao EEES

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 18'')  |  Visto: 5598 veces
Ponente: Javier Montalvo Rodríguez
Profesor titular do dpto. de Ecoloxía e Bioloxía Animal, Universidade de Vigo

Participar no ámbito profesional antes de rematar a carreira. A xestión cultural en Belas Artes

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (19' 23'')  |  Visto: 4213 veces
Ponente: Silvia García González
Decana da Facultade de Belas Artes, Universidade de Vigo

Sistema económico de videoconferencia intercampus para a impartición de leccións no Mestrado Interuniversitario de Fotónica e Tecnoloxías do Láser

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (11' 49'')  |  Visto: 4121 veces
Ponente: José Ramón Salgueiro
Profesor da Facultade de Ciencias , Universidade de Vigo

Quenda de preguntas

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (12' 35'')  |  Visto: 3381 veces

Clausura da Xornada

11 de dec. de 2009
  Vídeo  |  Español  (1' 39'')  |  Visto: 3834 veces
Ponente: Pedro Membiela
Vicerreitor de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo